Kakovost dela

Za nas rezultati laboratorijskih preiskav niso le številke. Še kako se zavedamo, da za temi številkami stojijo ljudje in njihove usode, saj se laboratorijski testi uporabljajo za postavitev večine diagnoz, spremljanje poteka in zdravljenja bolezni. Zato se v našem laboratoriju trudimo za odličnost na vseh področjih delovanja.

Za zagotavljanje najkvalitetnejše storitve pacientom:

  • se zaposleni redno izobražujemo,
  • brezpogojno delamo na kvaliteti analiz in
  • ustrezno nadgrajujemo tehnologijo.

Strokovnost

Izkušena ekipa biokemikov z znanjem in prizadevnostjo zagotavlja kakovostno izvedbo storitev skladno s standardi, ki veljajo na področju laboratorijske medicine. V ta namen se redno izobražujemo na različnih kongresih ter sodelujemo s Slovenskim združenjem za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) in z Zbornico laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS).

Kakovost dela

Kakovost naših storitev zagotavljamo z vsakodnevnim izvajanjem notranje kontrole kvalitete dela. Za umerjanje analizatorjev in izvajanje kontrol uporabljamo izključno originalne, registrirane in certificirane pripravke. Sodelujemo tudi v zunanji republiški kontroli kakovosti SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti) ter v mednarodni neodvisni kontroli INSTAND (Institute for Standardization and Documentation in The Medical laboratory). Sodelovanje v omenjenih kontrolah potrjujejo ustrezni certifikati.

Dovoljenje za delo

Delujemo v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/2004). Na podlagi tega pravilnika nam je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije dodelilo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije.