Oprema

Moderna in kakovostna oprema za hiter in zanesljiv laboratorijski izvid

Podatki kažejo, da se zdravniki tekom obravnave bolnika kar v dveh tretjinah primerov poslužijo laboratorijske diagnostike. V našem laboratoriju se zavedamo, da sta v obravnavi bolnika pomembni tako hitrost kot kakovost laboratorijskega izvida, zato si prizadevamo za odličnost na vseh področjih delovanja. Ključni faktor pri tem sta moderna in kakovostna oprema ter osebje, ki je strokovno podkovano in izkušeno za rokovanje z njo.

Vrhunski laboratorijski analizatorji

Laboratorij je opremljen z vrhunskimi laboratorijskimi analizatorji. Najbolj zmogljivi med njimi  omogočajo izvedbo do kar 1.200 preiskav na uro. Vsako jutro pred pričetkom izvajanja analiz se vsak analizator umeri in tako pripravi na analiziranje. Za umerjanje analizatorjev in izvajanje kontrol uporabljamo izključno originalne, registrirane in certificirane pripravke.

Sodoben laboratorijski informacijski sistem

Tehnično smo opremljeni s sodobnim laboratorijskim informacijskim sistemom L@B-IS podjetja Fin-Pro. Z njim zagotavljamo sledljiv in varovan pretok podatkov od sprejema naročila do izdaje izvida. To predvsem izredno zmanjša možnost razkritja podatkov in možnost napake, omogoča pa tudi hitrejšo obravnavo podatkov.

Elektronska izmenjava podatkov z našimi naročniki

Laboratorijski informacijski sistem L@B-IS nam omogoča elektronsko izmenjavo podatkov z našimi naročniki. Prednosti uporabe elektronske izmenjave podatkov so številne. Naročanje laboratorijskih preiskav zmanjša količino administrativnih opravil in s tem zagotavlja večjo točnost. Prenos podatkov je sledljiv in popolnoma varen. Izvidi so za naročnika dosegljivi že takoj po potrditvi v laboratoriju. Omogočen je enostaven in pregleden prikaz rezultatov preiskav ter učinkovitejše obvladovanje velike količine podatkov in informacij. Možen je tudi vpogled v zgodovino laboratorijskih izvidov.