Zaposleni

Naše delo - naša strast

Strokovnost ter pripravljenost za stalno nadgrajevanje znanja, bogate izkušnje in pristna zavzetost za opravljanje našega dela so tisto, kar nas odlikuje. Izkušena ekipa, ki skrbi za odvzem krvi in izvajanje analiz, bo z znanjem in prizadevnostjo poskrbela za kakovostno izvedbo storitev in vam omogočila prejem zanesljivih rezultatov laboratorijskih preiskav v najkrajšem možnem času.

Naše znanje - naša odlika

Brezpogojno dosegamo in presegamo standarde kakovosti, ki veljajo na področju laboratorijske medicine. V ta namen se redno izobražujemo na različnih kongresih ter sodelujemo s Slovenskim združenjem za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) in z Zbornico laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS)

Vodstvo

DIREKTORICA IN VODJA LABORATORIJA

mag. Mojca Bilač Krašnja, spec. med. biokem. 

NAMESTNICA VODJE LABORATORIJA IN OSEBA, ODGOVORNA ZA KAKOVOST:

dr. Tamara Rozman, spec. med. biokem.

Odvzem krvi in analize

Za odvzem krvi skrbi izobražena in izkušena ekipa, ki odvzem izpelje tako profesionalno, da ga po vsej verjetnosti še čutili ne boste. Težavnih odvzemov se pri nas ne ustrašimo in jih raje vzamemo kot izziv. Vsi sodelavci, ki opravljamo odvzeme krvi, imamo certifikat za jemanje krvi.

  • 2 specialistki medicinske biokemije
  • 5 magistrov in magistric laboratorijske biomedicine
  • 1  magistrica biokemije
  • 9 diplomiranih inženirjev laboratorijske biomedicine
  • 1 diplomirana medicinska sestra
  • 3 srednji laboratorijski tehniki
  • 1 diplomirani inženir kemijske tehnologije

Ostalo

Da pa tudi ostalo delo poteka tako, kot je potrebno, skrbijo podporne službe kot so računovodstvo, prodaja in marketing, kjer svoje delo prav tako predano opravljajo:

  • 1 doktorica veterinarske medicine
  • 1 diplomirana ekonomistka
  • 1 magistra ekonomije

Kurirska služba

Kurirsko službo imamo organizirano za prevoz bioloških vzorcev naših poslovnih partnerjev – zdravnikov. Poleg tega vzorce za določene preiskave, ki jih ne izvajamo v našem laboratoriju, pošiljamo v druge ustrezne laboratorije.

Za prevoz biološkega materiala poskrbijo 3 kurirji.