Kaj je biološki monitoring?

Cilj biološkega monitoringa je ugotoviti, v kakšnem obsegu so delavci pri svojem delu izpostavljeni škodljivim snovem. S tem v zvezi se določi vpliv okolja na zdravje delavca. Biološki monitoring je torej namenjen zagotavljanju varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem.

Besedna zveza oz. pojem »biološki monitoring« marsikaterega delodajalca morda sprva prestraši, za zdravnika specialista medicine dela pa pomeni veliko dela s pripravo poročil in preračunavanjem rezultatov. Kljub vsemu pa je izvajanje biološkega monitoringa obveznost delodajalca pri vseh tistih podjetjih, kjer so delavci pri svojem delu izpostavljeni kemičnim snovem.

Katera podjetja morajo izvajati biološki monitoring pri svojih delavcih?

Biološki monitoring morajo izvajati vsa podjetja, ki imajo v oceni tveganja napisano, da delajo z nevarnimi snovmi. Ta podjetja morajo biološki monitoring vključiti v Izjavo o varnosti z oceno tveganja in ga tudi izvajati.

Zakonodaja na področju biološkega monitoringa

Zakonodaja je jasna od leta 2021, ko je začel veljati Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21), inšpektorji pa so na tem področju vedno bolj dejavni. Leta 2024 je stopil v veljavo tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/24).

Zakaj za izvajanje analiz biološkega monitoringa izbrati laboratorij Adria lab?

Adria lab d.o.o. je prvi zasebni diagnostični laboratorij v Sloveniji. Leta 2007 smo se priključili skupini evropskih laboratorijev pod imenom SYNLAB, kar nam omogoča, da svoje storitve ponujamo na najvišjem nivoju, v širokem obsegu ter po ugodnih cenah.

Imamo že nekajletne izkušnje pri določanju snovi iz Priloge II in Priloge III Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti) za kar nekaj uglednih slovenskih podjetij. In pri tem lahko pomagamo tudi vam.

Katere snovi se najpogosteje določa?

Naše stranke najpogosteje zanima testiranje na snovi kot so: aceton, etilbenzen, fenol, ksilen, metanol, stiren, svinec in toluen. Poleg teh pa lahko pri nas naročite testiranje še na številne druge nevarne snovi.

Kje začeti in kako vam bomo pri tem pomagali mi?

Za začetek delodajalci skupaj z izvajalcem medicine dela določite snovi, za katere je potrebno izvesti biološki monitoring. S seznamom teh snovi se lahko obrnete na nas. Svetujemo vam tudi glede vzorčenja, primernega biološkega materiala, časa vzorčenja, izbora karakterističnih pokazateljev, morebitnega preračuna rezultatov in podobno. Poskrbimo za transport odvzetega biološkega materiala z mesta vzorčenja, primerno skladiščenje in ustrezen transport do analiznega laboratorija.

Kje se opravijo analize?

Večino snovi iz Priloge II in Priloge III lahko določimo v laboratorijih SYNLAB po konkurenčnih cenah. Analize so izvedene v akreditiranih laboratorijih z akreditiranimi analitskimi metodami (SIST EN ISO 15189).

Kontaktirajte nas za več informacij.

Dovolite torej, da vam pomagamo izvesti biološki monitoring – hitro, strokovno in ugodno!

Želimo vam zagotoviti, da boste uživali v brskanju po naši spletni strani in imeli prijetno izkušnjo z njo. V ta namen to spletno mesto na vaš računalnik zapiše majhne datoteke imenovane "piškotki", s katerimi zbira informacije o vaši uporabi naše spletne strani. S klikom na gumb "OK" omogočite delovanje piškotkov na tej spletni strani.